Jobs
Companies
Articles
Videos
Forums
Membakut
Remove All
jobs in Sabahebat Sdn Bhd
Sabahebat Sdn Bhd

Membakut, Sabah

Full time
 • DESKRIPSI KERJA (SKOP)
 • 1. BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEMASTIKAN PROSES PENGELUARAN BUAH DAN PENYELENGGARAAN LADANG BERJALAN DENGAN LANCAR MENGGUNAKAN SUMBER-SUMBER YANG ADA MENGIKUT JADUAL DAN ARAHAN YANG TELAH DITETAPKAN.
 • 2. MENGETUAI KUMPULAN TENAGA KERJA DAN MEMBERI ARAHAN UNTUK SUMBANGAN KEGIATAN PEKERJA DALAM LADANG.
 • 3. MEMASTIKAN SEMUA PEKERJA MENJALANKAN KERJA MENGIKUT PROSEDUR SYARIKAT DARI MULA HINGGA AKHIR.
 • 4. MEMBANTU SYARIKAT DALAM MERANCANG, MENENTUKAN KOS, PENYEDIAKAN PENUGASAN PEKERJA, PENILAIAN PEKERJA, PENGATURAN PEKERJA, PERHUBUNGAN, PENYELARASAN KERJA, PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN LAIN-LAIN.MENJADI TEMPAT RUJUKAN UNTUK PEKERJA-PEKERJA DALAM TUGASAN MEREKA.
 • 5. BERTANGGUNGJAWAB SECARA LANGSUNG DALAM MEMANTAU KERJA SUSULAN DAN MENYEDIAKAN LAPORAN MINGGUAN SERTA BULANAN UNTUK PENGURUSAN IBU PEJABAT.
 • 6. BERPERANAN SEBAGAI ORANG TENGAH ANTARA TENAGA KERJA DENGAN PIHAK PENGURUSAN DALAM MENYUMBANGAN IDEA ATAU KEPUTUSAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN SYARIKAT.
 • 7. MENJADI TEMPAT RUJUKAN UNTUK PEKERJA-PEKERJA DALAM TUGASAN MEREKA.
 • 8. MEMASTIKAN TARGET BULANAN TERCAPAI.
 • 9. MEMANTAU KEGIATAN PEKERJA DI DALAM LADANG.
 • 10. BERSEDIA MELAKSANAKAN TUGASAN TAMBAHAN DARIPADA PENGURUSAN.
 • 11. BERSEDIA MENJALANI LATIHAN, KURSUS, SEMINAR UNTUK PENINGKATAN PRESTASI KERJA.

Undisclosed

现在申请