Jobs
Companies
Articles
Videos
Forums
1 Result
Showing 1 jobs results for "*"
Likas
Remove All
jobs in McDonald's Malaysia (Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd)

Kota Kinabalu, Sabah

Full Time, Part Time
 • Menjalankan Tugas Penyelenggaraan Terancang restoran seperti yang ditetapkan.
 • Memeriksa peralatan dan sistem pengendalian dan betulkan jika perlu
 • Memastikan operasi mekanikal, piawaian dan kawalan dikekalkan pada kualiti yang tinggi.
 • Melakukan penyelenggaraan pencegahan setiap masa/jadual yang telah ditetapkan.
 • Melakukan pembersihan peralatan dapur secara harian, mingguan dan bulanan.
 • Mematuhi garis panduan dan prosedur keselamatan syarikat.
 • Memastikan pembaikan dan melaksanakan penyelenggaraan pencegahan mengikut piawaian yang ditetapkan.
 • Berkebolehan menggunakan alatan tangan seperti pemutar skru, pemotong dan sebagainya dengan berkesan.
 • Dapat melaporkan kerosakan dan susulan kerja.
 • Lakukan penyelenggaraan sistem penyejukan (pembersihan kondenser, tukar penapis dan lain-lain)
 • Mengekalkan kos Maintenance & Repair ​​yang rendah di restoran dan memastikan semua peralatan berfungsi setiap masa.

Up To RM1,800 Per Month

现在申请