Jobs
Companies
Articles
Videos
Forums
2 Result
Showing 2 jobs results for "*"
Chenor
Remove All
jobs in Balora Communication Sdn Bhd
Balora Communication Sdn Bhd

Chenor, Pahang

Full Time
 • 1. Mengimbangi akaun atau apa yang lazim dikenali sebagai penyimpanan buku kemasukan
 • berganda
 • 2. Melengkapkan pulangan cukai
 • 3. Menyediakan akaun akhir, seperti akaun untung rugi, kunci kira-kira, memproses invois
 • jualan, resit dan pembayaran
 • 4. Menyediakan kenyataan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran syarikat atau
 • jabatan
 • 5. Menyediakan gaji dan tuntutan perbelanjaan
 • 6. Memastikan setiap pergerakan keluar dan masuk kewangan syarikat direkodkan dengan betul dan seimbang.
 • 7.Membuat system pemfailan dengan kemas
 • 8. Memberi sokongan pentadbiran kepada akauntan
 • 9. Berkebolehan menggunakan sistem perakaunan berkomputer - sistem UBS
 • 10. Menguruskan dan menyelesaikan kerja-kerja tambahan ad hoc yang diarahkan oleh pihak atasan.

No Basic Salary

现在申请