Back
jobs in AA Group Energy Sdn Bhd

AA Group Energy Sdn Bhd

Company SSM No 202001017502


简介

Membuat kerja-kerja pendawaian elektrik 1 fasa dan 3 fasa

Melakukan kerja servis untuk talian atas voltan rendah


就业机会

0

Industry

电气/电子

Company Size

<30

Company Type

Small-Medium Enterprize